ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

BE YOUR OWN CONFIDENCE

การดูแลตัวเอง ทำให้ตัวเองดูดีและมีบุคลิคภาพที่ดี ทำให้ เรามีความมั่นใจ รักตัวเอง และเพิ่มโอกาสด้านต่าง ๆ ใน ชีวิต คนไข้ทุกคนที่เข้ามารับบริการที่ KAAYKAY CLINIC จะได้รับคำปรึกษาจากหมอโดยตรงทุกเคส ไม่มีพนักงาน ขายบังคับซื้อหรือทำยอด

Concept ของหมอ คือ ทุกคนสามารถดูดีในแบบของ ตัวเองได้ เน้นการรักษาที่ตรงจุด แก้ให้ตรงกับปัญหาที่มี ไม่จำเป็นต้องทำตามมากเกินไป หรือตามกระแสจนเกิน ความจำเป็น

หมอเองมีหน้าที่แนะนำการรักษา แจ้งข้อดี ข้อเสีย อย่าง ตรงไปตรงมา ตามข้อเท็จจริง และให้การดูแลรักษาเหมือน คุณคือ เพื่อน พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่หมอรัก และหวังดี

และอยากทำให้ทุกคนสวย หล่อ มีสุขภาพที่ดี และดูดีในแบบ ฉบับของตัวเอง บนพื้นฐานของความปลอดภัย

หมอเคเค
พญ. พรจิรา กิตติธเนศวร

จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2015

The 5th i-class Anatomy Asia Cadaver Course at Rachapanaddasirindhorn Auditorium Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand 13 August 2019

Lecture and Hand-on Aestec Pharma Training Topic “Facial Design Technique” 24 November 2021

The 5th i-class Anatomy Asia Cadaver Course at Rachapanaddasirindhorn Auditorium Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand 13 August 2019

2nd CELESTE ONLINE WEBMINAR “Beauty Against Gravity” by using NEWTON-COG (multi bidirectional thread) for facial lifting and nose augmentation 11 November 2022

Cadaver workshop at Chula soft cadaver surgical training center 27 July 2020

H.E.A.T. International congress on anti-aging medicine “improving health span to combat age related illness” 13-14 September 2019

โครงการอบรมออนไลน์ โรคผิวหนังน่ารู้ในเวชปฏิบัติ 31 มกราคม 2563

Thread, Filler, Botox combination with Treatment; Style Thai-Korea (Lecture& Live demonstration) 23 June 2019

Empowering Confidence : Intensive Fundamental Course of Attractive Jawline & Elegant Eye

หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 37 จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินและมูลนิธิ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสาน 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤศภาคม 2565

หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 37 จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินและมูลนิธิ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสาน 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤศภาคม 2565

Miami Peel seminar & Hand on Workshop 19 March 2019

7th MEDYCELES ONLINE SEMINAR 2022

AAM webminar “Eye Revitalization with 2CM Technology Filler” 28 November 2022

The Hand-on Cadaver Course at Siriraj Training & Education center for clinical skills (SiTEC),Bangkok, Thailand 14 August 2019

Cadaver Course at Rachapanaddasirindhorn Auditorium, Bangkok, Thailand 13 August 2019

INNOAESTHETICS LABOLATORY the Skin Academy Barcelona, 11 March 2023

งานประชุมวิชาการ